മലയാളം കോര്‍ണര്‍

ഉള്ളില്‍ ഉള്ളത്


ജൈവവിസ്മയം
പ്രാണികള്‍ 
4.   ശലഭ  വിശേഷങ്ങള്‍
5.   ഈച്ച വിശേഷങ്ങള്‍ 
6.   മാന്റിസ്‌ വിശേഷങ്ങള്‍ 
7.   തുമ്പി വിശേഷങ്ങള്‍ 
8.   മിന്നാമിനുങ്ങ് അഥവാ ഇരുട്ടിലെ മാലാഖ
9.   ചിതലിനെ കുറിച്ച് ചിലത് 
മത്സ്യങ്ങള്‍
1.  സ്രാവുകള്‍ 
ഉഭയജീവികള്‍ 
1.  തവളകള്‍ 
ഉരഗങ്ങള്‍  
1.  സര്‍പ്പങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും
പക്ഷികള്‍
1. കുഞ്ഞുവിശേഷങ്ങളുമായി ഹമ്മിംഗ് ബേര്‍ഡ് 
2. പീലിയേഴും വീശി വാ ... (മയില്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ )
സസ്തനികള്‍
1.  തിമിംഗല വിശേഷങ്ങള്‍
2.  കംഗാരു 
3.  ഇനിയല്‍പ്പം ആനക്കാര്യം: ആന പ്രേമികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍   
മറ്റുള്ളവ 
1.   പവിഴം ഒരു വിസ്മയം 
2.   അട്ടയെ കുറിച്ച് 
 
വീഡിയോ ക്വിസ്‌ ടൈം
1. അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന 50 ചോദ്യങ്ങള്‍ (under construction)പലവക 
1. ജീവശാസ്ത്ര ദിനങ്ങള്‍

No comments:

Post a Comment